YAYINLAR

(İlgili Yayınları Üzerlerinde TIklayarak İndirebilirsiniz)

Yüksek Lisans Tezi: Çok Zamanlı Uydu Görüntüleri Kullanılarak Acıgöl (Türkiye)-Urmiye (İran) Göllerinde Su Yüzeyi Değişimleri ve Yakın Çevresinde Arazi Kullanımının Belirlenmesi (İndirmek İçin üzerinde Tıklayınız).

YAYINLAR

Poster Bildiriler:

Akar, İ., Özdemir, S., Özdemir, H.,2006, Jeomorfoloji Çalışmalarında CBS’nin Kullanımı: Kasatura Körfezi Ve Çevresi Örneği, 13-16 September Cografi Bilgi Sistemleri Bilisim Günleri Bildiriler Kitabı, , S. 527-534. Fatih Üniversitesi.

Akar,İ., 2006, Kasatura körfezi hidrolojik havzasının drenaj ağı morfometrik özelliklerinin belirlenmesinde CBS’nin kullanımı. 1. Uzaktan Algılama ve CBS Sempzoyumu, (UZAL-CBS), ISBN : 975-561-290-4, (CD), İstanbul Teknik Ünivesitesi, İstanbul, Türkiye (İndirmek İçin üzerinde Tıklayınız).

Akar, İ., 2007, Jeomorfoloji Analizlerinde Coğrafi Bilgi Sistemleri Tekniklerinin Kullanımı: Kasatura Körfezi Hidrolojik Havzası Örneği (CD). 5. Türkiye Kuvaterner Sempozyumu, TURQUA VI, İstanbul Teknik Üniversitesi Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü, 2007, İstanbul (İndirmek İçin üzerinde Tıklayınız).

Bolaç, A., Akar, İ., 2007, Biyocoğrafya özelliklerinin Belirlenmesinde Uzaktan Algılama (UA) ve Coğrafi  Bilgi Sistemlerinin Entegrasyonu : “Kasatura Körfezi Hidrolojik Havzası ” (CD). 5. Türkiye Kuvaterner Sempozyumu, TURQUA VI, İstanbul Teknik Üniversitesi Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü, 2007, İstanbul (İndirmek İçin üzerinde Tıklayınız).

Kara, S., Akar, İ, 2007, Sel ve Taşkınların ; Nedenlerinin, Sonuçlarının ve Çözüm Önerilerinin Belirlenmesinde Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) ve Uzaktan Algılamanın (UA) Kullanımı  “Beşikdüzü-Solaklı Arasındaki   Karadeniz Aklanı Örneği” 5. Türkiye Kuvaterner Sempozyumu, TURQUA VI, İstanbul Teknik Üniversitesi Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü, 2007, İstanbul, (İndirmek İçin üzerinde Tıklayınız).

 • Akar, İ.,2008,  Application of GIS and Remote Sensing Generating in 3D Modeling and Determination of morphological Features with in “Ağrı Volcano” Ağrı, Turkey, 5th International Conference on Geographic Information Systems, Fatih University (İndirmek İçin üzerinde Tıklayınız).

Maktav, D, Akar, İ., Uysal, C.,2008,  Determination Of Flood Risks Using Remote Sensing And GIS Techniques In Yeniciftlik Stream Basin, 28th Earsel Symposium And Workshops, Istanbul, Turkey (İndirmek İçin üzerinde Tıklayınız).

Güçlüer, D., Akar, İ., Özdemir, Y., 2008, Çok Zamanli  Landsat  Uydu Görüntüleri Kullanilarak Büyük Menderes Grabenindeki Tarim Alanlarinin Özelliklerinin ve Değişiminin Belirlenmesi, 2. Uzaktan Algılama ve CBS Sempozyumu, Kayseri, Türkiye.

Sözlü Sunum:

Akar, I, Uysal, C, Maktav, D, 2008, Determination Of Natural Disaster Risks By Integration Of Remote Sensing And Gis “A Case Of Yeniciftlik Stream Basin Model In Istanbul/Turkey, ISPRS 2008 Beijing, China, (İndirmek İçin üzerinde Tıklayınız)..

Akar, İ., Maktav, D., 2008, Taşkın Araştırmalarında Çok Kriterli Karar Verme Analizi Ve Hidrolojik Modellemelerin Uzaktan Algılama Ve CBS Entegrasyonu İle Karşılaştırılması, 2. Uzaktan Algılama ve CBS Sempozyumu, Kayseri, Türkiye

 (İndirmek İçin üzerinde Tıklayınız).

Akar, İ., Maktav, D., Kalkan, K., Özdemir, Y. 2009, Determination of Land Use Effects on Flood Risk by Using Integration of GIS and Remote Sensingin Recent Advances İn Space Technologies Space For The Developing World RAST 2009 11-13 June 2009, İstanbul, TURKEY (İndirmek İçin üzerinde Tıklayınız).

Derya Maktav, James Crow, Celal Kolay, Beyhan Yeğen, Bihrat Önöz, Filiz Sunar, Gonca Coşkun, Haluk Karadoğan, Murat Çakan, İrfan Akar, Cihan Uysal, Dolunay Güçlüer, Başak Geze, Gizem İnce, 2009,  Integration of remote sensing and GIS for archaeological investigations, 29th Earsel Symposium And Workshops, Chania, Greece.

Özdemir, Y., Akar, İ., 2009, Determining of some basin characteristics using topographical map and digital elevation model ‘ A case of Kazandere stream basin’29th Earsel Symposium And Workshops, Chania, Greece.

Özdemir, Y., Akar, İ., Çok Zamanlı Uydu Görüntüleri ve CBS İle Alibeyköy Barajı ve Yakın Çevresinin Arazi Kullanımı Özelliklerinin Belirlenmesi, TMMOB 2. Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongres, 02-06  Kasım  2009, İzmir, Türkiye.

Uysal, C., İnce, G., Akar, İ., Maktav, D., Crow, J., 2010, The Determination and Comparison of Hydrological Properties of Catchment Basins from Topographic Maps, DTM, ALOS/PRISM, and SRTM DEMs. A Case of Part of Roman Water Supply System (ABSTRACT), 30th EARSeL Symposium "Remote Sensing for Science, Education, and Natural and Cultural Heritage", UNESCO, Paris, 31 May - 4 June 2010 (İndirmek İçin üzerinde Tıklayınız).

•Carsten Jurgens, Nils Wolf, Alexander Siegmund, Derya Maktav, Filiz Sunar, Hayriye Eşbah, Tüzin Baycan, Cihan Uysal, Kaan Kalkan, Onat Yiğit Mercan, İrfan Akar, 2011, "Extraction and Multi-criteria Evaluation of Potential Space for Inner-Urban Development by Means of Optical VHR Satellite Imagery", 2011, Geomatics Technologies in the City, GTC 2011, Jeddah, 5/10/2011 -  (İndirmek İçin üzerinde Tıklayınız).

Holger Thunig, Carsten Jurgens, Alexander Siegmund, Derya Maktav, Filiz Sunar, Hayriye Eşbah, Tüzin Baycan, Cihan Uysal, Kaan Kalkan, Onat Yiğit Mercan, İrfan Akar, Nils Wolf, "Potential Open Space Detection and Decision Support for Urban Planning by Means of Optical VHR Satellite Imagery", 2011, 31st EARSeL Symposium, Prague, Czech Republic, 5/30/2011 - 6/2/2011

Derya Maktav, Carsten Jürgens, Alexander Siegmund, Filiz Sunar, Hayriye Eşbah, Kaan Kalkan, Cihan Uysal, Onat Yiğit Mercan, İrfan Akar, Holger Thunig, Nils Wolf, 2011,  Multi-criteria Spatial Decision Support System forValuation of Open Spaces for Urban Planning, Recent Advances in Space Technologies (RAST), 2011 5th International Conference on 9-11 June 2011, İstanbul (İndirmek İçin Tıklayınız).

•Derya Maktav, Alexander Siegmund, Carsten Jurgens, Simone Naumann, Filiz Sunar, Hayriye Eşbah, Tüzin Baycan, İrfan Akar, Cihan Uysal, Kaan Kalkan, Nils Wolf, Holger Thunig, "Kentsel Gelişim için Potansiyel Alanların Uzaktan Algılama ve CBS ile Belirlenmesi ve Değerlemesi", 2010, III. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, Kocaeli (İndirmek İçin Tıklayınız).

Zafer Aslan, Derya Maktav, Deniz Okçu, A. Serap Söğüt,İrfan Akar, 2012"LANDSAT and Ground Data Analysis to Define  Flood Risk", European Association of Remote Sensing Laboratories 32nd EARSeL Symposium Proceedings Advances in Geosciences, Mykonos Island, Greece, 21 May - 24 May 2012, ISBN: 978-960-88490-3-7 (İndirmek İçin Tıklayınız).

Web Sitesi Atıfları:

>>>Atıfı Yapan: Laura Jennings, B.S., August, 2012, A Storm Water Runoff Investigation Using Gis and Remote Sensing, Master Of Science University of North Texas <<Ohlhof, Timm.Comparison Study Between ECognition and ERDAS Imagine for the Classification of High and Moderate Resolution Satellite Imagery. Proc. of 4th ESAEUSC Conference on Image Information Mining for Security and Intelligence, Madrid Torrejon. İrfan Akar, 28 Nov. 2006. Web. 07 Apr. 2011. <http://www.irfanakar.com/GIS_Remote_Sensing_files/eCognition%20Definiens/Comparison%20Study%20Between%20eCognition%20and%20ERDAS%20Imagine%20for%20the.pdf>

Makaleler (SCI)

Akar, İ., 2009, How Geographical Information Systems And Remote Sensing Are Used To Determine Morphometrical Features Of The Drainage Network Of Kastro Bay Hydrological Basin".International Journal Of Remote Sensing, Cilt: 30, No: 7, Sf: 1737-1748, 2009 (İndirmek İçin üzerinde Tıklayınız)..

Maktav,D.,Crow,J.,Kolay,C.,Yeğen,B.,Önöz,Bihrat.,Sunar,F.,Coşkun,G.,Karadoğan,H.,Çakan, M., İrfan Akar,Uysal, C.,Güçlüer,D., Geze,B.,İnce,G., 2009,  Integration Of Remote Sensing And GIS For Archaeological Investigations, International Journal Of Remote Sensing, Cilt: 30, No: 7, Sf: 1661-1674, 2009.

Akar, İ., Maktav, D., Günal, N., 2012, Göl Yüzeyi Değişimlerinin Belirlenmesinde Farklı Dijital Görüntü İşleme Tekniklerinin Kullanılması, Genel Kurmak Başkanlığı, Hava Harp Okulu, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü Dergisi, Sayı:5, Cilt 4.

                                                  

            Ana Sayfasına Dön                                        Sayfa Başına Dön   

 

   

 

 

WWW.İRFANAKAR.COM