ozel ders kapsamındaki branşlar ile ilgili bilgiler aşağıda belirtilmiştir.

 

FEN BİLİMLERİ: Fizik, Kimya, Biyoloji, Fen Bilimleri

SAYISAL DERSLER: Matematik, Geometri

SOSYAL BİLİMLER: Coğrafya, Tarih

    >>Özel öğretim teknikleri.

 

    >>Kısa ve hızlı kolay anlaşılabilir

         

        kodlamalar.

 

    >>Özel sorular.

 

    >>Animasyon ve video teknikleri ile ders

 

     anlatımı.

 

Derslerimizin tamamı en az 8 yıllık dinamik, bilgisini öğrenciye doğru şekilde aktaran

 

profesyonel yaşamın gereklerini yerine getiren öğretmenler tarafından verilmektedir.

 

 Birçok ulusal ve uluslararası bilimsel organizasyonlarda görev alan öğretmenlerimiz

 

 hem bilimsel hem pedagojik uygulamalar anlamında son derece büyük deneyime

 

 saiptiler.

 

İletişim ve Bilgi İçin: irfanakar@gmail.com

  

>>Özel Ders Uygulamalarımı Saat bazında yapmaktayız. İlk buluşmada öğrencinin

 

 zayıf olduğu konuları belirleyip bu olumsuz durumu ortadan kaldıracak yöntemler

 

uygulamaktayız. Konuların işlenmesi esnasında kısa net doğru bilgileri aktarıp bu

 

 konularaın önemli noktalarını kodalama yaparak anlatmaktayız. Ayrıca Bilgisayar

 

destekli 3 boyutlu görseller ve yazılımlar kullanılarak öğrencinin görsel ve sözel

 

zekası temel alınarak konuları işlemekteyiz. Her dersin sonunda mutlaka en az 20

 

soruluk ufak çalışma soruları ve yine 30 soruluk ödevler vermekteyiz.

 

 

İletişim ve Bilgi İçin: irfanakar@gmail.com

 

 

   

 

 

WWW.İRFANAKAR.COM